Dřevěných pelet

Dřevěných pelet

Dřevěných pelet

Dřevěných pelet

Jsme velkoobjemový výrobce a dodavatel certifikovaných dřevěných pelet ENplus A1 s dodavatelskou kapacitou přes 15000 tun měsíčně. Nakupujte levné dřevěné pelety balené v 15kg pytlích nebo volně ložených obalech včetně rychlé přepravy na vaši adresu. Koupit dřevěné pelety 6mm v pytlích po 15kg

Description

Popis dřevěných pelet

Dřevěné pelety ENplus A1 odkazují na zvláštní normu kvality dřevěných pelet používaných jako zdroj paliva. Tyto normy se obvykle používají v Evropě k zajištění kvality a výkonu dřevěných pelet pro účely vytápění. Nakupujte levné dřevěné pelety A1 pro vaše domácí vytápění https://en.wikipedia.org/wiki/Pellet_fuel

Dřevěné pelety A1 se vyrábějí převážně z čistého, neupraveného dřeva, často pocházejícího ze zbytků z pilařských mlýnů, hoblin nebo dřevní štěpky. Neobsahují žádné přísady, pojiva ani kontaminanty. Borovicové dřevo je nejběžnějším zdrojem dřeva používaného k výrobě dřevěných pelet A1. https://energyholzgmbh.com/product/tre-pellets/

Výhody použití dřevěných pelet

Dřevěné pelety A1 jsou druhem paliva z biomasy vyrobeného ze stlačených pilin a hoblin. Běžně se používají jako obnovitelný zdroj energie pro vytápění a výrobu elektřiny. Zde jsou některé výhody používání dřevěných pelet A1:

 1. Nízký obsah vlhkosti: Dřevěné pelety A1 mají nízký obsah vlhkosti, obvykle pod 10%. Nízký obsah vlhkosti je důležitý, protože zajišťuje účinné spalování a snižuje možnost koroze a hromadění kreosotu v kamnech a kotlích na pelety.
 2. Vysoká hustota energie: Tyto pelety mají vysokou hustotu energie, což znamená, že mohou poskytnout značné množství tepla pro svou velikost. Díky tomu jsou efektivní a nákladově efektivní volbou pro topné aplikace. https://energyholzgmbh.com/product/trapellets/
 3. Konzistentní velikost a tvar: Dřevěné pelety A1 jsou vyráběny tak, aby měly konzistentní velikost a tvar, obvykle kolem 6-8 milimetrů v průměru a 10-30 milimetrů na délku. Tato jednotnost zajišťuje, že mohou být přiváděny do peletových kamen a kotlů bez ucpání nebo zaseknutí.
 4. Nízký obsah popela: Pelety A1 produkují při spalování minimum popela, obvykle méně než 0,7 % hmotnostních. Nízký obsah popela snižuje potřebu častého čištění peletových kamen a kotlů.
 5. Vysoká výhřevnost: Tyto pelety mají vysokou výhřevnost, což znamená, že při spalování uvolňují značné množství tepla. To je důležité pro účinné a efektivní vytápění. https://energyholzgmbh.com/product/pelotas-de-madeira/

A1 Cena dřevěných pelet

S mnoha společnostmi a obchody dodávajícími dřevěné pelety A1, všechny své vlastní ceny založené na jejich umístění a výrobě, jako kupující musíte hledat nejlepší kvalitu a levnou cenu, dřevěné pelety A1 stojí 150 až 400 EUR v závislosti na vašem dodavateli.

Nakupujte levné dřevěné pelety od Biomass Europa

Standardy balení dřevěných pelet

V Biomass Europa balíme a dodáváme naše dřevěné pelety v závislosti na požadavcích klienta, a to pro snadnou manipulaci v místě skladování klienta. Balíme do big bagů po 1000kg, malých pytlů po 15kg a do nádrží s volným nakládáním. Nejčastěji nakupovaným obalem jsou 15kg pytle balené na paletách naložených v kamionech.

Výrobní proces dřevěných pelet

Dřevěné pelety A1, známé také jako prémiové dřevěné pelety, jsou vysoce kvalitním typem dřevěných pelet, které se obvykle používají pro účely vytápění, zejména v kamnech na pelety a kotlích na pelety. Proces výroby dřevěných pelet formátu A1 zahrnuje několik klíčových kroků:

 1. Výběr dřeva: Prvním krokem při výrobě dřevěných pelet formátu A1 je výběr správného typu dřeva. Vysoce kvalitní dřevěné pelety jsou obvykle vyrobeny z čistého, suchého a neošetřeného tvrdého nebo měkkého dřeva. Výběr dřevin může ovlivnit vlastnosti výsledné pelety, včetně jejího tepelného výkonu a obsahu popela. https://energyholzgmbh.com/product/pellets-de-madera/
 2. Příprava dřeva: Jakmile je dřevo vybráno, zpracovává se na malé dřevěné štěpky nebo piliny. Dřevo musí být řádně vysušeno, aby se snížil obsah vlhkosti. Obsah vlhkosti dřeva je kritickým faktorem při výrobě pelet, protože nadměrná vlhkost může vést ke špatné kvalitě pelet.
 3. Redukce velikosti: Sušené dřevní štěpky nebo piliny se pak dále zmenšují pomocí kladivového mlýna nebo podobného zařízení. Tento proces vytváří konzistentní velikost částic, což je důležité pro kvalitu a výkon pelet.
 4. Peletizace: Dalším krokem je peletizace, kdy jsou částice dřeva stlačeny a tlačeny přes peletovou formaci. Zápustka má malé otvory, kterými prochází dřevěný materiál, a k vytvoření pelet se aplikuje tlak a teplo. Při výrobě dřevěných pelet A1 se obvykle nepoužívají žádná aditiva ani pojiva, protože jsou vyráběny výhradně ze stlačených dřevěných vláken.
 5. Chlazení: Po vytvoření pelet jsou obvykle horké a je třeba je ochladit na pokojovou teplotu. To se provádí pomocí chladicího systému, který často zahrnuje ventilátory a proudění vzduchu.
 6. Clonění: Jakmile jsou pelety ochlazeny, procházejí řadou sít, aby se odstranily veškeré jemné částice nebo prach. Dřevěné pelety A1 mají specifické požadavky na velikost a třídění pomáhá zajistit, aby tyto normy splňovaly. https://energyholzgmbh.com/product/enplus-a1-wood-pellets/
 7. Balení: Posledním krokem ve výrobním procesu je balení pelet. Dřevěné pelety A1 jsou obvykle baleny v pytlích, obvykle 15 kg (33 lb) nebo 20 kg (44 lb) pytlích. Sáčky jsou utěsněny, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a aby byla zachována kvalita pelet během skladování a přepravy.

Je důležité si uvědomit, že dřevěné pelety A1 jsou vyráběny tak, aby splňovaly specifické standardy kvality, které se mohou lišit podle regionu nebo certifikační organizace. Tyto normy obvykle zahrnují kritéria pro velikost pelet, obsah vlhkosti, obsah popela a hustotu energie. Vysoce kvalitní dřevěné pelety A1 by měly mít nízký obsah vlhkosti a popela a konzistentní velikost, aby bylo zajištěno účinné a čisté spalování. https://energyholzgmbh.com/product-category/wood-pellets/

Výrobní kapacita a skladování

Výrobní kapacita a skladování dřevěných pelet závisí na různých faktorech, včetně velikosti zařízení na výrobu pelet, dostupnosti surovin, poptávky na trhu a skladovací infrastruktury. Zde je přehled těchto aspektů:

Výrobní kapacita:

 • Velikost výrobního zařízení: Zařízení na výrobu dřevěných pelet se dodávají v různých velikostech, od malých provozů až po velké průmyslové závody. Výrobní kapacita se obvykle měří v tunách pelet vyrobených za hodinu nebo za den. Malá zařízení mohou mít kapacitu několika set kilogramů za hodinu, zatímco velká průmyslová zařízení mohou produkovat několik tun za hodinu. Můžeme dodávat až 20000 tun měsíčně v závislosti na poptávce na trhu a dostupnosti surovin.
 • Dostupnost surovin: Výrobní kapacita je často určena dostupností surovin, jako jsou dřevní štěpky nebo piliny. Při stálých a hojných dodávkách surovin může výrobní zařízení pracovat na maximální kapacitu.
 • Vybavení a technologie: Typ použitého peletizačního zařízení také ovlivňuje výrobní kapacitu. Moderní a efektivní mlýny na pelety mohou vyrobit více pelet za jednotku času ve srovnání se staršími nebo méně pokročilými zařízeními.
 • Provozní doba: Výrobní kapacita může také záviset na tom, kolik hodin denně zařízení provozuje. Některá zařízení mohou běžet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco jiná fungují podle omezenějšího harmonogramu.

Skladování:

Skladování dřevěných pelet je nezbytné pro zajištění stabilních dodávek a udržení kvality pelet. Zde jsou důležité informace pro skladování dřevěných pelet:

 • Skladovací zařízení pro pelety: Dřevěné pelety by měly být skladovány ve vyhrazených skladovacích zařízeních. Může se jednat o sila, zásobníky nebo sklady. Volba skladovacího zařízení závisí na rozsahu výroby a očekávané době skladování.
 • Skladovací kapacita: Skladovací kapacita závisí na několika faktorech, včetně rychlosti výroby, poptávky trhu a dostupnosti skladovacího prostoru. Zařízení pro skladování pelet mohou mít různé velikosti od malých zásobníků až po velká sila schopná pojmout tisíce tun pelet.
 • Regulace vlhkosti: Správná kontrola vlhkosti je rozhodující pro skladování pelet. Dřevěné pelety by měly být skladovány v suchém prostředí, aby se zabránilo absorpci vlhkosti, která může způsobit degradaci a shlukování.
 • Ventilace: Dostatečné větrání je nezbytné, aby se zabránilo hromadění teploty a kondenzaci ve skladovacím zařízení. Správné proudění vzduchu pomáhá udržovat kvalitu pelet.
 • Nakládka a vykládka: Je třeba vzít v úvahu nakládací a vykládací mechanismy dřevěných pelet. Dopravníkové systémy, šneky nebo vakuové systémy se často používají k přepravě pelet do a ze skladovacích zařízení.
 • Bezpečnostní opatření: Ve skladovacích zařízeních na pelety by měla být zavedena bezpečnostní opatření, jako jsou systémy prevence a detekce požáru, aby se minimalizovalo riziko požáru.
 • Řízení zásob: Efektivní systémy řízení zásob jsou zásadní pro sledování množství, kvality a rotace pelet, aby bylo zajištěno, že starší pelety budou použity jako první (first in, first out nebo FIFO).

Velikost skladovacího zařízení a doba skladování závisí na konkrétních potřebách výrobce pelet a požadavcích trhu. Skladovací prostory pro pelety jsou navrženy tak, aby vyhovovaly objemu výroby a logistickým požadavkům podniku. Správně řízené skladování je zásadní pro udržení kvality a výkonu dřevěných pelet a zajištění toho, aby splňovaly tržní standardy a očekávání zákazníků.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dřevěných pelet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COMPANY

Energy Holz Gmbh

OUR CONTACTS

Copyright © 2024 Energy Holz Gmbh

Open chat
1
Need help?
WhatsApp
Hello, how can we help you?