Träpellets

Träpellets

Träpellets

Träpellets

Vi är bulkproducent och leverantör av certifierad ENplus A1 träpellets med en leveranskapacitet på över 10000 ton per månad. Köp billiga träpellets förpackade i 15 kg påsar eller bulkförpackningar inklusive snabb leveransservice till din angivna adress. Köp träpellets i 15 kg påsar

Description

Träpellets Beskrivning

ENplus A1 träpellets hänvisar till en specifik kvalitetsstandard för träpellets som används som bränslekälla. Dessa standarder används vanligtvis i Europa för att säkerställa kvaliteten och prestandan hos träpellets för uppvärmningsändamål. Köp billiga A1 träpellets för din uppvärmning https://en.wikipedia.org/wiki/Pellet_fuel

A1 träpellets tillverkas huvudsakligen av rent, obehandlat trä, ofta från sågverksrester, träspån eller flis. De innehåller inga tillsatser, bindemedel eller föroreningar. Tallved är den vanligaste källan till trä som används för att producera A1 träpellets. https://energyholzgmbh.com/product/tre-pellets/

Fördelar med att använda ENplus A1 träpellets

A1 träpellets är en typ av biomassabränsle tillverkat av komprimerat sågspån och träspån. De används ofta som en förnybar energikälla för uppvärmning och elproduktion. Här är några fördelar med att använda A1 träpellets:

 1. Låg fukthalt: A1 träpellets har en låg fukthalt, vanligtvis under 10%. Låg fukthalt är viktigt eftersom det säkerställer effektiv förbränning och minskar risken för korrosion och kreosotuppbyggnad i pelletsugnar och pannor.
 2. Hög energitäthet: Dessa pellets har en hög energitäthet, vilket innebär att de kan ge en betydande mängd värme för sin storlek. Detta gör dem till ett effektivt och kostnadseffektivt val för värmeapplikationer.
 3. Konsekvent storlek och form: A1 träpellets tillverkas för att ha en jämn storlek och form, vanligtvis cirka 6-8 millimeter i diameter och 10-30 millimeter i längd. Denna enhetlighet säkerställer att de kan matas in i pelletsugnar och pannor utan igensättning eller störning.
 4. Låg askhalt: A1-pellets producerar minimal aska vid förbränning, vanligtvis mindre än 0,7 viktprocent. Låg askhalt minskar behovet av frekvent rengöring av pelletsugnar och pannor.
 5. Högt värmevärde: Dessa pellets har ett högt värmevärde, vilket innebär att de släpper ut en betydande mängd värme när de bränns. Detta är viktigt för effektiv och effektiv uppvärmning.

A1 Träpellets Pris

Med många företag och butiker som levererar A1 träpellets, alla sina egna priser baserat på deras läge och produktion, som köpare måste du leta efter bästa kvalitet och billigt pris, A1 träpellets kostar € 150 till € 400 beroende på din leverantör.

Köp billiga träpellets från Biomass Europa

Förpackningsstandarder för träpellets

På biomassa Europa paketerar och levererar vi våra träpellets beroende på kundens krav, det görs för enkel hantering på kundens lagringsplats. Vi packar i storsäckar på 1000kg, småsäckar på 15kg och i fria lasttankar. Den vanligaste förpackningen är 15 kg påsar packade på pallar lastade i lastbilar. https://energyholzgmbh.com/product/pellets-tal-injam/

Produktionsprocess av A1 träpellets

A1 träpellets, även känd som premium träpellets, är en högkvalitativ typ av träpellets som vanligtvis används för uppvärmningsändamål, särskilt i pelletsugnar och pelletspannor. Produktionsprocessen för A1 träpellets omfattar flera viktiga steg:

 1. Val av trä: Det första steget i att producera A1 träpellets är att välja rätt träslag. Träpellets av hög kvalitet är vanligtvis gjorda av rent, torrt och obehandlat lövträ eller barrträ. Valet av träslag kan påverka egenskaperna hos den slutliga pelleten, inklusive dess värmeeffekt och askinnehåll.
 2. Träberedning: När träet har valts bearbetas det till små träflis eller sågspån. Träet måste torkas ordentligt för att minska dess fuktinnehåll. Träets fuktkvot är en kritisk faktor vid pelletsproduktion, eftersom överflödig fukt kan leda till dålig pelletskvalitet.
 3. Storleksminskning: Den torkade flisen eller sågspånet reduceras sedan ytterligare i storlek med hjälp av en hammarkvarn eller liknande utrustning. Denna process skapar en konsekvent partikelstorlek, vilket är viktigt för pellets kvalitet och prestanda.
 4. Pelletering: Nästa steg är pelletering, där träpartiklarna komprimeras och tvingas genom en pelletsform. Munstycket har små hål genom vilka trämaterialet passerar, och tryck och värme appliceras för att bilda pellets. Vanligtvis används inga tillsatser eller bindemedel vid A1-träpelletsproduktion, eftersom de endast tillverkas av komprimerade träfibrer.
 5. Kylning: Efter att pelletsen har bildats är de vanligtvis heta och måste kylas ner till rumstemperatur. Detta görs med hjälp av ett kylsystem, ofta med fläktar och luftflöde.
 6. Sållning: När pelletsen har svalnat passeras de genom en serie skärmar för att avlägsna eventuella böter eller damm. A1 träpellets har specifika storlekskrav, och screening hjälper till att säkerställa att de uppfyller dessa standarder.
 7. Emballage: Det sista steget i produktionsprocessen är att förpacka pelletsen. A1 träpellets är vanligtvis förpackade i påsar, vanligtvis 15 kg (33 lb) eller 20 kg (44 lb) påsar. Påsarna är förseglade för att förhindra att fukt tränger in och för att bibehålla pelletskvaliteten under lagring och transport.

Det är viktigt att notera att A1 träpellets tillverkas för att uppfylla specifika kvalitetsstandarder, som kan variera beroende på region eller certifieringsorganisation. Dessa standarder innehåller vanligtvis kriterier för pelletsstorlek, fuktinnehåll, askhalt och energitäthet. Träpellets av hög kvalitet A1 bör ha låg fukt- och askhalt och en jämn storlek för att säkerställa effektiv och ren förbränning. https://energyholzgmbh.com/product-category/wood-pellets/

Produktionskapacitet och lagring

Produktionskapaciteten och lagringen av träpellets beror på olika faktorer, inklusive storleken på pelletsproduktionsanläggningen, tillgången på råvaror, efterfrågan på marknaden och lagringsinfrastrukturen. Här är en översikt över dessa aspekter:

Produktionskapacitet:

 • Produktionsanläggningens storlek: Produktionsanläggningar för träpellets finns i olika storlekar, allt från småskaliga verksamheter till stora industrianläggningar. Produktionskapaciteten mäts vanligtvis i ton pellets som produceras per timme eller per dag. Småskaliga anläggningar kan ha en kapacitet på några hundra kilo per timme, medan stora industrianläggningar kan producera flera ton per timme. Vi kan leverera upp till 20000 ton varje månad beroende på efterfrågan på marknaden och tillgången på råmaterial.
 • Tillgänglighet av råmaterial: Produktionskapaciteten bestäms ofta av tillgången på råvaror, såsom flis eller sågspån. Om det finns en stadig och riklig tillgång på råvaror kan en produktionsanläggning fungera med maximal kapacitet.
 • Utrustning och teknik: Den typ av pelletsutrustning som används påverkar också produktionskapaciteten. Moderna, effektiva pelletskvarnar kan producera mer pellets per tidsenhet jämfört med äldre eller mindre avancerad utrustning. https://energyholzgmbh.com/product/houten-pellets/
 • Öppettider: Produktionskapaciteten kan också bero på hur många timmar per dag anläggningen är i drift. Vissa anläggningar kan köras 24/7, medan andra fungerar på ett mer begränsat schema.

Lagring:

Lagring av träpellets är avgörande för att säkerställa en stabil tillförsel och upprätthålla pelletskvaliteten. Här är några saker att tänka på när det gäller lagring av träpellets:

 • Anläggningar för pelletslagring: Träpellets bör lagras i särskilda lagringsanläggningar. Dessa kan inkludera silor, lagerplatser eller lagerställen. Valet av lagringsanläggning beror på produktionens omfattning och den förväntade lagringstiden.
 • Lagringskapacitet: Lagringskapaciteten beror på flera faktorer, inklusive produktionshastigheten, efterfrågan på marknaden och tillgången på lagringsutrymme. Pelletslagringsanläggningar kan variera i storlek från små soptunnor till stora silor som kan rymma tusentals ton pellets.
 • Fuktkontroll: Korrekt fuktkontroll är avgörande för pelletslagring. Träpellets bör förvaras i en torr miljö för att förhindra fuktabsorption, vilket kan orsaka nedbrytning och klumpning.
 • Ventilation: Tillräcklig ventilation är avgörande för att förhindra temperaturuppbyggnad och kondens i lagringsanläggningen. Korrekt luftflöde hjälper till att upprätthålla pelletskvaliteten.
 • Lastning och lossning: Hänsyn bör tas till lastnings- och lossningsmekanismerna för träpellets. Transportsystem, skruvar eller vakuumsystem används ofta för att transportera pellets till och från lagringsanläggningar.
 • Säkerhetsåtgärder: Säkerhetsåtgärder, såsom brandförebyggande och detekteringssystem, bör finnas på plats i pelletslagringsanläggningar för att minimera risken för bränder.
 • Lagerhantering: Effektiva lagerhanteringssystem är avgörande för att spåra pelletskvantiteter, kvalitet och rotation för att säkerställa att äldre pellets används först (först in, först ut eller FIFO). https://energyholzgmbh.com/product/%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84-%ce%be%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85/

Lagrets storlek och lagringstiden beror på pelletsproducentens specifika behov och marknadens krav. Pelletslagringsanläggningar är utformade för att tillgodose produktionsvolymen och de logistiska kraven i verksamheten. Korrekt hanterad lagring är avgörande för att upprätthålla kvaliteten och prestandan hos träpellets, vilket säkerställer att de uppfyller marknadsstandarder och kundernas förväntningar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Träpellets”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COMPANY

Energy Holz Gmbh

OUR CONTACTS

Copyright © 2024 Energy Holz Gmbh

Open chat
1
Need help?
WhatsApp
Hello, how can we help you?