Kúpte si Drevené Pelety

Kúpte si Drevené Pelety

Kúpte si Drevené Pelety

Kúpte si drevené pelety

Kúpte si drevené pelety. Sme veľkoobjemový výrobca a dodávateľ certifikovaných drevených peliet ENplus A1 s dodávateľskou kapacitou viac ako 10000 ton mesačne. Nakupujte lacné drevené pelety balené v 15kg vreciach alebo hromadných obaloch vrátane rýchlej prepravnej služby na zadanú adresu.

Description

A1 Popis drevených peliet

Drevené pelety ENplus A1 sa vzťahujú na špecifickú normu kvality pre drevené pelety používané ako zdroj paliva. Tieto normy sa zvyčajne používajú v Európe na zabezpečenie kvality a výkonu drevených peliet na vykurovacie účely. Kúpte si lacné drevené pelety formátu A1 pre vaše vykurovacie https://en.wikipedia.org/wiki/Pellet_fuel

Drevené pelety A1 sa vyrábajú predovšetkým z čistého, neošetreného dreva, často pochádzajúceho zo zvyškov píl, drevených hoblín alebo drevnej štiepky. Neobsahujú žiadne prísady, spojivá ani kontaminanty. Borovicové drevo je najbežnejším zdrojom dreva používaného na výrobu drevených peliet A1. https://energyholzgmbh.com/product/enplus-a1-wood-pellets/

Výhody použitia drevených peliet ENplus A1

Drevené pelety A1 sú typom paliva z biomasy vyrobeného zo stlačených pilín a drevených hoblín. Bežne sa používajú ako obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie a výrobu elektriny. Tu sú niektoré výhody použitia drevených peliet A1:

 1. Nízky obsah vlhkosti: Drevené pelety A1 majú nízky obsah vlhkosti, zvyčajne pod 10%. Nízky obsah vlhkosti je dôležitý, pretože zaisťuje efektívne spaľovanie a znižuje potenciál korózie a hromadenia kreozotov v peletových kachliach a kotloch.
 2. Vysoká energetická hustota: Tieto pelety majú vysokú hustotu energie, čo znamená, že môžu poskytnúť značné množstvo tepla pre svoju veľkosť. To z nich robí efektívnu a nákladovo efektívnu voľbu pre vykurovacie aplikácie.
 3. Konzistentná veľkosť a tvar: Drevené pelety A1 sa vyrábajú tak, aby mali konzistentnú veľkosť a tvar, zvyčajne okolo priemeru 6-8 milimetrov a dĺžky 10-30 milimetrov. Táto rovnomernosť zaisťuje, že môžu byť privádzané do peletových kachlí a kotlov bez upchávania alebo zasekávania.
 4. Nízky obsah popola: Pelety A1 produkujú pri spaľovaní minimálny popol, zvyčajne menej ako 0,7% hmotnosti. Nízky obsah popola znižuje potrebu častého čistenia peletových kachlí a kotlov.
 5. Vysoká výhrevnosť: Tieto pelety majú vysokú výhrevnosť, čo znamená, že pri spaľovaní uvoľňujú značné množstvo tepla. To je dôležité pre efektívne a efektívne vykurovanie. https://energyholzgmbh.com/product/holz-pellets/

A1 Cena drevených peliet

S mnohými spoločnosťami a obchodmi, ktoré dodávajú drevené pelety A1, všetky svoje vlastné ceny založené na ich umiestnení a výrobe, ako kupujúci musíte hľadať najlepšiu kvalitu a lacnú cenu, drevené pelety A1 stoja 150 až 400 EUR v závislosti od vášho dodávateľa. https://energyholzgmbh.com/product/holzpellets/

Normy balenia drevených peliet

V spoločnosti Biomass Europa balíme a dodávame naše drevné pelety v závislosti od požiadaviek klienta, robíme to pre jednoduchú manipuláciu v skladoch klientov. Balíme do veľkých vriec po 1000kg, malých vriec po 15kg a do voľne nakladacích nádrží. Najčastejšie kupovaným obalom sú 15 kg vrecia balené na paletách naložených v kamiónoch. https://energyholzgmbh.com/product/houten-pellets/

Výrobný proces drevených peliet A1

Drevené pelety A1, tiež známe ako prémiové drevené pelety, sú vysoko kvalitným typom drevených peliet, ktoré sa zvyčajne používajú na vykurovacie účely, najmä v kachliach na pelety a kotloch na pelety. Výrobný proces drevených peliet formátu A1 zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

 1. Výber dreva: Prvým krokom pri výrobe drevených peliet A1 je výber správneho druhu dreva. Vysokokvalitné drevené pelety sa zvyčajne vyrábajú z čistého, suchého a neošetreného tvrdého alebo mäkkého dreva. Výber drevín môže ovplyvniť vlastnosti finálnej pelety vrátane jej tepelného výkonu a obsahu popola.
 2. Príprava dreva: Po výbere dreva sa spracuje na malé drevné štiepky alebo piliny. Drevo musí byť riadne vysušené, aby sa znížil obsah vlhkosti. Obsah vlhkosti dreva je kritickým faktorom pri výrobe peliet, pretože nadmerná vlhkosť môže viesť k zlej kvalite peliet.
 3. Zmenšenie veľkosti: Sušené drevné štiepky alebo piliny sa potom ďalej zmenšujú pomocou kladivového mlyna alebo podobného zariadenia. Tento proces vytvára konzistentnú veľkosť častíc, čo je dôležité pre kvalitu a výkon peliet.
 4. Peletizácia: Ďalším krokom je peletizácia, pri ktorej sú drevené častice stlačené a pretlačené cez matricu na pelety. Matrica má malé otvory, cez ktoré prechádza drevený materiál, a na vytvorenie peliet sa aplikuje tlak a teplo. Pri výrobe drevených peliet A1 sa zvyčajne nepoužívajú žiadne prísady ani spojivá, pretože sú vyrobené výlučne zo stlačených drevných vlákien.
 5. Chladenie: Po vytvorení peliet sú zvyčajne horúce a je potrebné ich ochladiť na izbovú teplotu. To sa vykonáva pomocou chladiaceho systému, ktorý často zahŕňa ventilátory a prúdenie vzduchu.
 6. Triedenie: Akonáhle sú pelety ochladené, prechádzajú sériou obrazoviek, aby sa odstránili všetky jemné častice alebo prach. Drevené pelety formátu A1 majú špecifické požiadavky na veľkosť a triedenie pomáha zabezpečiť, aby spĺňali tieto normy.
 7. Balenie: Posledným krokom výrobného procesu je balenie peliet. Drevené pelety A1 sú zvyčajne balené vo vreciach, zvyčajne 15 kg (33 lb) alebo 20 kg (44 lb) vrecia. Vrecia sú utesnené, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti a aby sa zachovala kvalita peliet počas skladovania a prepravy. https://energyholzgmbh.com/product/%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84-%ce%be%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85/

Je dôležité poznamenať, že drevené pelety A1 sa vyrábajú tak, aby spĺňali špecifické normy kvality, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo certifikačnej organizácie. Tieto normy zvyčajne zahŕňajú kritériá pre veľkosť peliet, obsah vlhkosti, obsah popola a hustotu energie. Vysokokvalitné drevené pelety formátu A1 by mali mať nízky obsah vlhkosti a popola a konzistentnú veľkosť, aby sa zabezpečilo efektívne a čisté spaľovanie. https://energyholzgmbh.com/product/tre-pellets/

Výrobná kapacita a skladovanie

Výrobná kapacita a skladovanie drevených peliet závisia od rôznych faktorov vrátane veľkosti zariadenia na výrobu peliet, dostupnosti surovín, dopytu na trhu a skladovacej infraštruktúry. Tu je prehľad týchto aspektov:

Výrobná kapacita:

 • Veľkosť výrobného zariadenia: Zariadenia na výrobu drevených peliet sa dodávajú v rôznych veľkostiach, od malých prevádzok až po veľké priemyselné závody. Výrobná kapacita sa zvyčajne meria v tonách peliet vyrobených za hodinu alebo za deň. Malé zariadenia môžu mať kapacitu niekoľko stoviek kilogramov za hodinu, zatiaľ čo veľké priemyselné zariadenia môžu produkovať niekoľko ton za hodinu. Dokážeme dodať až 20000 ton mesačne v závislosti od dopytu na trhu a dostupnosti surovín. https://energyholzgmbh.com/product/trapellets/
 • Dostupnosť surovín: Výrobná kapacita je často určená dostupnosťou surovín, ako je drevná štiepka alebo piliny. Ak existuje stála a bohatá dodávka surovín, výrobné zariadenie môže pracovať na svoju maximálnu kapacitu.
 • Zariadenia a technológie: Typ použitého zariadenia na peletizáciu ovplyvňuje aj výrobnú kapacitu. Moderné, efektívne mlyny na pelety dokážu vyrobiť viac peliet za jednotku času v porovnaní so staršími alebo menej pokročilými zariadeniami.
 • Prevádzkové hodiny: Výrobná kapacita môže závisieť aj od toho, koľko hodín denne zariadenie pracuje. Niektoré zariadenia môžu fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zatiaľ čo iné fungujú v obmedzenejšom harmonograme.

Skladovanie:

Skladovanie drevených peliet je nevyhnutné pre zabezpečenie stabilnej dodávky a udržanie kvality peliet. Tu sú úvahy o skladovaní drevených peliet:

 • Zariadenia na skladovanie peliet: Drevené pelety by sa mali skladovať vo vyhradených skladovacích priestoroch. Môžu to byť silá, kontajnery alebo sklady. Výber skladovacieho zariadenia závisí od rozsahu výroby a očakávanej doby skladovania.
 • Kapacita úložiska: Kapacita úložiska závisí od niekoľkých faktorov vrátane rýchlosti výroby, dopytu na trhu a dostupnosti úložného priestoru. Zariadenia na skladovanie peliet sa môžu pohybovať vo veľkosti od malých zásobníkov až po veľké silá schopné pojať tisíce ton peliet.
 • Regulácia vlhkosti: Správna regulácia vlhkosti je rozhodujúca pre skladovanie peliet. Drevené pelety by sa mali skladovať v suchom prostredí, aby sa zabránilo absorpcii vlhkosti, ktorá môže spôsobiť degradáciu a zhlukovanie.
 • Vetranie: Primerané vetranie je nevyhnutné, aby sa zabránilo hromadeniu teploty a kondenzácii v skladovacom zariadení. Správne prúdenie vzduchu pomáha udržiavať kvalitu peliet.
 • Nakladanie a vykladanie: Pozornosť by sa mala venovať mechanizmom nakladania a vykladania drevených peliet. Dopravníkové systémy, šneky alebo vákuové systémy sa často používajú na prepravu peliet do a zo skladovacích zariadení.
 • Bezpečnostné opatrenia: V zariadeniach na skladovanie peliet by mali byť zavedené bezpečnostné opatrenia, ako sú systémy požiarnej prevencie a detekcie, aby sa minimalizovalo riziko požiaru.
 • Riadenie zásob: Efektívne systémy riadenia zásob sú rozhodujúce pre sledovanie množstva, kvality a rotácie peliet, aby sa zabezpečilo, že staršie pelety sa použijú ako prvé (first in, first out alebo FIFO). https://energyholzgmbh.com/product-category/wood-pellets/

Veľkosť skladovacieho zariadenia a dĺžka skladovania závisia od špecifických potrieb výrobcu peliet a požiadaviek trhu. Skladovacie priestory na pelety sú navrhnuté tak, aby vyhovovali objemu výroby a logistickým požiadavkám podniku. Správne riadené skladovanie je nevyhnutné na udržanie kvality a výkonu drevených peliet a zabezpečenie toho, aby spĺňali trhové štandardy a očakávania zákazníkov.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kúpte si Drevené Pelety”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COMPANY

Energy Holz Gmbh

OUR CONTACTS

Copyright © 2024 Energy Holz Gmbh

Open chat
1
Need help?
WhatsApp
Hello, how can we help you?